Medlemsinformation

Störningar i el, vattenförsörjning samt avloppsnät

ÅBS har avtal om skötsel, underhåll och jour av sina anläggningar med Hyttstens Schakt och Anlägg AB i Järpen. Vid skada eller annan störning på el, vatten eller avloppsnät vänd er till Christer Marberg tfn: (+46) 070-550 58 91, e-post: christer.marberg@telia.se.

Jourutryckning kan påkallas vid akut händelse. Skador eller fel som uppstår på egna tomten, huset eller lägneheten omfattas inte av avtalet. Dock kan kontakt tas med Christer Marberg för eventuella råd samt åtgärd. Kostnaden för detta debiteras direkt från Hyttstens Schakt och Anlägg AB till ägaren av huset/fastigheten.

Bredband i Åre Björnen

Bredband kommer att erbjudas till medlemmar i Åre Björnens Samfällighetsförening. De som har möjlighet är de som i dag är anslutna till vårt interna TV-nät via vår kabel.

Tidplanen är att det till nästa säsong ska finnas möjlighet till inkoppling för de som så önskar (hösten 2015).

För att kunna få tillgång till nätet krävs en router till en kostnad av 5500 kr för varje lägenhet, detta är en engångskostnad.

Obervera att varje lägenhet skall ha en egen uppkoppling och en egen router!

Detta gäller även om någon person äger ett hus med flera lägenheter.

Utöver detta tillkommer byte av TV-uttag och eventuell förstärkare till en beräknad kostnad mellan 500-1500 kr för varje lägenhet. Eventuellt kan ytterligare kostnader tillkomma beroende på lägenheternas el-standard.

Driftskostnaden kommer att ingå i andelsavgiften som i dag betalas till ÅBS.

Beställning av bredband görs via mail till Ylva Hagerlind, 7anylva@gmail.com. I beställningen skall följande uppgifter finnas:

  • Lägenhetsinnehavares namn och adress för fakturering
  • Telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Lägenhetsbeteckning
  • Lägenhetens/husets adress i Åre Björnen

Frågor om bredbandet kan ställas till

Torbjörn Eriksson

070-570 70 00

Nils Burman

070-629 05 58

Information om Bredband och TV

Vid störning i bredbandsnätet kontakta Jarmo Körkkö
Tel: 076-762 68 25
Mail: jarmo.korkko@cygate.se

Då det gäller TV-bild kontakta Tomas Baeclund
Tel: 070-568 78 00
Mail: tomas.parabol@gmail.com

Dokument:

 

Medlemsbrev 2018
Medlemsbrev 2018, Norska
Bilaga Skiss snöröjning
   

 

Tv

Ny kanaltabell fr.o.m. 2018-04-16, detta p.g.a. HD-uppdatering. En ny kanalsökning kan vara nödvändig.

TV-kanaler