Välkommen till Åre Björnens Samfällighetsförening!

 

Extra information gällande snöröjning

Viktig information gällande snöröjning, gäller för samtliga medlemmar i Åre Björnens Samfällighetsförening.

Snöröjning

 

Extra information gällande snöröjning i området.

Information snöröjning

 

Åre Björnen ligger vid Förberget med utsikt mot Renfjället, Åresjön och Åre Skutan. Åre Björnen är ett av de mest expansiva områdena i Åre. Här finns ett centra med hotell, reception, affärer, skiduthyrning, skidcenter, krog, café och värmestuga mm. Centrat, skidområdet och liftarna är anslutna till Åres skidsystem och kan nås på skidor till och från boendet.

Här finns även ett längdskidcenter med preparerade och elbelysta spår samt rösade skid- och vandringsleder. Området är under ständig utveckling och har växt till ca 1 200 hus/lägenheter vilket motsvarar ca 7 000 bäddar.

Samtliga fastighetsägare i Åre Björnen är genom en lantmäteriförrättning ansluten till Åre Björnen Samfällighetsförening (ÅBS). ÅBS svarar för underhåll och drift/skötsel av vägar, vägbelysning, VA- och Kabel-TV-nät samt avfallshantering inom och från området. För detta arbete tar ÅBS ut en medlemsavgift som baseras på andelstal som fastställs per lägenhet när fastigheten ansluts och erhållit byggnadslov. Anslutningsavgift tas även ut vid anslutning av VA vid tomtgräns samt per tillkommande lägenhet utöver en.

Mer om detta och ÅBS finner du under - MEDLEMSINFORMATION och i dokumentet ”Till medlemmar i Åre Björnen”. Via hemsidan kan du även nå flera av våra medlemmars hemsidor.

Information till medlemmer i Åre Björnens Samfällighetsförening angående Dataskyddsförordningen

Information angående Dataskyddsförordningen finns i det länkade dokumentet nedan.

GDPR, Dataskyddsförordningen
   

 

Administration och ekonomisk förvaltning sköts av 7an Ylvas redovisning
Kontaktperson: Ylva Hagerlind
E-post 7anylva@gmail.com

Fogde är Åre Byservice
Tel: 0647-52020
E-post info@arebyservice.se

 

Välkommen! Styrelsen Åre Björnen Samfällighetsförening